Klasyfikacja i zastosowanie Olej silnikowy Polteam oleje knurów

Klasyfikacja Lepkości wg SAE

SAE -Society of Automotive Engineers

(Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych)

 

Klasyfikacje olejów dokonuje się według odpowiednich norm

Klasyfikacja lepkości

oparta jest o normę SAE (opracowaną przez Society of Automotive Engineers

tzn. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych)

 

Norma SAE dzieli oleje silnikowe na 11 klas: 

  • Sześć klas  zimowych  (oznaczonych dodatkowo literą W z ang. Winter – zima)

 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Im niższa liczba przed literą W, tym olej może być stosowany w niższych temperaturach otoczenia

Przykładowo olej w klasie 10W może być eksploatowany w temperaturze otoczenia -30C

  • Pięć klas  letnich

20, 30, 40, 50, 60

Przykładowo olej klasy SAE 40 może pracować w warunkach klimatycznych do 40C

W dużym uproszczeniu, na podstawie symbolu klasy lepkościowej można zoriętować się czy ma się do czynienia z olejem gęściejszym ( o większym tarciu wewnętrznym), czy rzadszym. Olej oznakowany podwójnie np. SAE 15W40, to tzw. olej wielosezonowy. Oznacza to, że ma cechy oleju zimowego tzn. jest na tyle płynny w niskich temperaturach, iż umożliwia rozruch zimnego silnika, a w chwilę potem możliwe jest rozprowadzenie go do wszystkichpunktów smarowania i ma cechy oleju letniego tzn. jest wystarczająco lepki w wysokich temperaturach, aby nie spływał z gorących powierzchni części silnika, lecz tworzył na nnich warstewkę (tzw. „filmu olejowego„) zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem metalu o metal.

Z uwagi na warunki klimatyczne oraz eksploatowane silniki w Polsce, najkorzystniejszą klasą jakościową olejów silnikowych jest klasa SAE 15W40

 STOSOWANIE OLEJÓW W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY OTOCZENIA 

STOSOWANIE OLEJÓW W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY OTOCZENIA klasyfikacja Lepkości wg SAE

Klasyfikacja Lepkości wg SAE